Hadîs-I Şerîf Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)Dan Rivâyet


ismailaga.cami tarafından paylaşılan İsmailağa Camii ve Hadîs-I Şerîf Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)Dan Rivâyet konulu resim, 2 defa beğenilmiş ve kez görüntülenmiştir.

HADÎS-İ ŞERÎF
Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):
“Her kim insanların mallarını ödeme niyetiyle alırsa Allâh ona ödettirir. Ama o malları telef etmeyi arzulayarak alırsa Allâh onu telef eder (o kişiye aldığı şeylerden hayır göstermez)” buyurmuştur. (Buhârî, İstikrâz:2, no:2257, 2/841; Kurtubî, el-Câmi‘u li-ahkâmi’l-Kur’ân:10/161)
, ismailağa , hadis

Bir Ayet: Mumin 9: Onları fenalıklardan koru. Sen her kimi fenalıklardan korursan, o gün muhakkak onu rahmetinle yarlığamışsındır. İşte asıl büyük kurtuluş da budur.