•Əhli Sünnə vəl-Cəmaat•

, Sunnah, Allah, Ibadet, Islam, Ahlisunna,

•Əhli Sünnə vəl-Cəmaat• 🔹Paylaşımlar bəyənib keçmək üçün deyil,oxuyub əməl etmək üçündür inşəAllah🍁Tövhid☝ Quran☝ Sünnə☝ https://youtu.be/8cF8MCZubQk
ll.ahlisunna.ll tarafından paylaşılan •Əhli Sünnə vəl-Cəmaat• ve , Sunnah, Allah, Ibadet, Islam, Ahlisunna, konulu resim, 2 defa beğenilmiş ve kez görüntülenmiştir.

, sunnah, Allah, ibadet, islam, ahlisunna, namaz, cennet, cehennem, tövhid, şirk, teqva, bidat

Bir Ayet: Enam 16: O gün kimden azab giderilirse, kuşkusuz Allah ona rahmet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.