….. Münafıklık ….. 1- “Kimde Dört Vasıf

mkç -İlahiyat🍁-Bursa🏡🍃Şiir sevmeyen dedim azizim hiç sevilir mi ? 🍁Unf ⚠
kadircicekcizade tarafından paylaşılan mkç ve ….. Münafıklık ….. 1- “Kimde Dört Vasıf konulu resim, 3 defa beğenilmiş ve kez görüntülenmiştir.

….. Münafıklık …..
1- “Kimde dört vasıf bulunursa halis münafık olur O dört şeyden biri kendisinde bulunan kişi ise onu terk edinceye kadar münafıklıktan bir haslet bulunur Bunlar: Kendisine bir emanet bırakıldığı zaman ihanet eder; konuştuğunda yalan konuşur, anlaştığı zaman sözünde durmayıp bozar Bir kimseyle çekiştiği zaman aşırı giderek karşısındakinden fazla kötülük yapar”(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai/Cem’ül Fevaid, H No: 8097)
,
2- “Kim ki kalbindeki Allah korkusundan daha fazlasını insanlara göstermeye çalışırsa o münafıktır”(İbn-i Neccar / Cami’us Sağir h no:8383)
,

Bir Ayet: Nisa 73: Ve eğer Allah´tan size bir lütuf ve zafer erişecek olsa, sizinle kendisi arasında hiç sevgi yokmuş gibi, bu sefer de hiç şüphesiz şöyle diyecek: Ah ne olurdu, onlarla beraber olaydım da büyük murada ereydim.