11- El-Mütekebbir:

1islamiyet İletişim Bilgileri»

11- El-Mütekebbir:

Tevbe 11: Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır: Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler.