, Repostsave Ahmedhulusi With Repostsaveapp ・・・

ahuakinci İletişim Bilgileri»

, RepostSave ahmedhulusi with repostsaveapp ・・・ Bu yüzdendir ki , Kuran’da

Tevbe 100: Muhacir ve Ensar´dan İslâm´a ilk önce girenlerin başta gelenleri ve iyi amellerle onların ardınca gidenler var ya, işte Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah´dan razı oldular ve onlara, altlarında ırmaklar akan cennetler hazırladı ki, içlerinde ebedi kalacaklar.