, Repostsave Ahmedhulusi With Repostsaveapp ・・・

Ahu Akıncı http://ahmedhulusi.org
ahuakinci tarafından paylaşılan Ahu Akıncı ve , Repostsave Ahmedhulusi With Repostsaveapp ・・・ konulu resim, 3 defa beğenilmiş ve kez görüntülenmiştir.

, RepostSave ahmedhulusi with repostsaveapp ・・・ Bu yüzdendir ki , Kuran’da

Bir Ayet: Nur 52: Her kim Allah´a ve Resulüne itaat eder, Allah´a saygı duyar ve O´ndan sakınırsa, işte asıl bunlar bedbahtlıktan kurtulanlardır.