▪ Resulullah (Sav) Buyurdular Ki:

yolculukta.meftun İletişim Bilgileri»


Resulullah (sav) buyurdular ki:

Tevbe 72: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah´ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur.