, Repostsave Ahmedhulusi With Repostsaveapp ・・・

, RepostSave ahmedhulusi with repostsaveapp ・・・ Bu yüzdendir ki , Kuran’da

Nisa 13 - İşte bütün bu hükümler, Allah´ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah´a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.