, Imamali Kaderden Sorulunca Buyurdular Ki: Kapkaranlık

, imamali

Kaderden sorulunca buyurdular ki: Kapkaranlık bir yoldur, gitmeyin o yola. Pek derin bir denizdir, dalmayın o denize. Allah’ın sırrıdır, uğraşmayın onunla.

Hz. İmam Alî’yyûl Mûrtazâ

Admin: zorohnakre

Hadid 12: O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları, önlerinde ve sağlarında koşuyor. (Kendilerine): Bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir. (denilir) İşte büyük kurtuluş budur!