, Tevhid , Sünnet , Kuranıkerim

demirer_murat İletişim Bilgileri»

, tevhid , sünnet , kuranıkerim , ayet , hadis , davet , antalya , islam , müslüman , amel , ilim , ehlisünnet , lailaheillallah , helal , haram , cennet , cehennem , hzebubekir , hzömer , hzosman , hzali , halidbinvelid , drzakirnaik , ahmeddeedat , noumanalikhan , hamzatzortzis , hamzayusuf , tariqjameel , fatihtosunhoca

Nisa 58: Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.