“-Bir Kimse Günah Işlediği Zaman Utanmıyorsa,

“-Bir kimse günah işlediği zaman utanmıyorsa, yaşlandığı zaman pişmanlık duyup kötü işlerinden vazgeçmezse ve tenha bir yerde olduğu zaman Allah-u Teâlâ’dan korkmazsa, onda hayır yoktur.”
(Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh)


, iman , namaz , zikir , şükür , dua , edep , sabır , takva , ilim , tevekkül , teslimiyet , ibadet , islam , güzelahlak , doğruluk , merhamet , dürüstlük , hzmuhammedsallallahualeyhivesellem , ehlisünnetvelcemaat , caferisadık

Tevbe 72: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah´ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur.