, Imamali , Imammusakazim Abdulazim Bin Abdullah

, imamali , imammusakazim

Abdulazim bin Abdullah el-Hasenî, İmam Hâdi ve İmam Cevat (a.s)’dan, onlar da İmam Rıza (a.s)’dan şöyle naklediyorlar: Bir gün, Ebu Hanife İmam Sâdık (a.s)’ın yanından ayrıldı ve yolda İmam Kâzım (a.s) ile karşılaşınca o hazretten şöyle sordu: Ey çocuk! Sence günah kimdendir

İmam (a.s) buyurdular: Burada üç şekilde düşünülebilir: Ya Allah Teala’dandır; oysa kesinlikle ondan değildir. Çünkü Kerim olan Allah’a kulunu, işlemediği bir günahtan ötürü azaplandırması yakışmaz. Veya hem Allah ve hem de kuldandır; bu durumda kuvvetli olan ortağın, zayıf olan ortağa zulmetmesi doğru değildir. Veyahut da günah kuldandır ki, doğrusu budur; eğer Allah Teala bu kulu cezalandırırsa bu, kulun günahından dolayıdır. Eğer kulun suçundan geçerse bu, Allah Teala’nın kerem ve bağışlayıcılığındandır.

Hadid 12: O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları, önlerinde ve sağlarında koşuyor. (Kendilerine): Bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir. (denilir) İşte büyük kurtuluş budur!