, Imamali , Imammusakazim Abdulazim Bin Abdullah

hz.imamali İletişim Bilgileri»

, imamali , imammusakazim

Abdulazim bin Abdullah el-Hasenî, İmam Hâdi ve İmam Cevat (a.s)’dan, onlar da İmam Rıza (a.s)’dan şöyle naklediyorlar: Bir gün, Ebu Hanife İmam Sâdık (a.s)’ın yanından ayrıldı ve yolda İmam Kâzım (a.s) ile karşılaşınca o hazretten şöyle sordu: Ey çocuk! Sence günah kimdendir

İmam (a.s) buyurdular: Burada üç şekilde düşünülebilir: Ya Allah Teala’dandır; oysa kesinlikle ondan değildir. Çünkü Kerim olan Allah’a kulunu, işlemediği bir günahtan ötürü azaplandırması yakışmaz. Veya hem Allah ve hem de kuldandır; bu durumda kuvvetli olan ortağın, zayıf olan ortağa zulmetmesi doğru değildir. Veyahut da günah kuldandır ki, doğrusu budur; eğer Allah Teala bu kulu cezalandırırsa bu, kulun günahından dolayıdır. Eğer kulun suçundan geçerse bu, Allah Teala’nın kerem ve bağışlayıcılığındandır.


Hz. İmam Ali Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ Zülfikâr
Bir Ayet: Rad 29: Onlar ki, iman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, ne mutlu onlara, varacakları yer de ne güzeldir!