O Büyük Davayı Yüzde Doksanına Kazandıran

O büyük davayı yüzde doksanına kazandıran ve yirmi senede yirmi bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan iman-ı tahkikîyi eline veren ve Kur’an-ı Hakîm’in mu’cize-i maneviyesinden neş’et edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur’dur .
…Asa-yı Musa – 21…


….

, makkah , medinah , jannah , sozlerkosku , kuranikerim , kırmızıkitap , kopgit , mekke , medine , risaleinur , risale , bediüzzaman , ayet , kabeh , kudüs , sözlerköşkü , sözlerköşküistanbul , sozlerkoskum , saidnursi , kuranikerim , siyer , hadisiserif , ayet , talebe , üstad , peygamber , tesettür , namaz , hicab , müslim , müslüman , islam
sozlerkosku kopgit kopgitle kopgitailesi

Tevbe 11: Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır: Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler.