, Repost Sufafy • • • , Allah

ykaankeskin İletişim Bilgileri»

, Repost sufafy
• • •
, Allah , kuran , hadis , ayet , sufizm , müslüman , insan , mümin , islam , tanrı , dünya , muhammed , din , ahmedhulusi , sufafy

Enam 16: O gün kimden azab giderilirse, kuşkusuz Allah ona rahmet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.