, Günah , Erkek , Cennet

, günah , erkek , cennet , cehennem , ahiret , islam❤ , iman , din , ayet , hadis

Duhan 57: (Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.