İslami Yeniden Doğuş Oluşumu

Büyük Filozof Ve Fakih Ibn Rüşd’ün

İslami Yeniden Doğuş Oluşumu Çağdaş ve geçmiş literatürü yok saymayan, akılcı ve özgürlükçü, Kuran ve sünnet temelli bir İslam görüşü için sayfamızı takip ediniz.
islamidogus tarafından paylaşılan İslami Yeniden Doğuş Oluşumu ve Büyük Filozof Ve Fakih Ibn Rüşd’ün konulu resim, 8 defa beğenilmiş ve kez görüntülenmiştir.

Büyük filozof ve fakih İbn Rüşd’ün kadına 800 yıl önceki bakış açısı şudur:

Bir Ayet: Nisa 13 - İşte bütün bu hükümler, Allah´ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah´a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.