İslami Yeniden Doğuş Oluşumu

Büyük Filozof Ve Fakih Ibn Rüşd’ün

islamidogus İletişim Bilgileri»

Büyük filozof ve fakih İbn Rüşd’ün kadına 800 yıl önceki bakış açısı şudur:


İslami Yeniden Doğuş Oluşumu Çağdaş ve geçmiş literatürü yok saymayan, akılcı ve özgürlükçü, Kuran ve sünnet temelli bir İslam görüşü için sayfamızı takip ediniz.
Bir Ayet: Buruc 11: İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş odur.