, Ayet_Hadis_Defteri_Ahd , Alişeriati , Ayet

, ayet_hadis_defteri_ahd , AliŞeriati , ayet , hadis

Tevbe 72: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah´ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur.