Kalp ile tasdik Dil ile ikrar.

TEVBE SURESİ

# # #
﷽Gönlü namazda olanın, kulağı ezandadır. Gönlü yar ile dolananın, alnı hep Secdedir.
huzursecdedir tarafından paylaşılan Kalp ile tasdik Dil ile ikrar. ve TEVBE SURESİ konulu resim, 1 defa beğenilmiş ve kez görüntülenmiştir.

TEVBE SURESİ
Tevbe, vazgeçmek, dönmek anlamına
gelir. ismini 104. ayetinde yer alan
Allah’ın, tövbeleri çokça kabul etmesi ve bağışlaması ifadesinden alır. ilk ayette geçen ‘berâet’ kelimesinden dolayı süreye ‘Berâe’ adı da verilir. Başında besmele olmayan tek süredir.

Bir Ayet: Nisa 73: Ve eğer Allah´tan size bir lütuf ve zafer erişecek olsa, sizinle kendisi arasında hiç sevgi yokmuş gibi, bu sefer de hiç şüphesiz şöyle diyecek: Ah ne olurdu, onlarla beraber olaydım da büyük murada ereydim.