Hindli Alimin Rüyasindaki Kudüs Fatihi Türk

# # # # # #
Yüzün gülzar-ı cennet, nazarın kalbe şifa Sensin tabib beşerin illetine Efendim. "Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ Muhammed. 2,394
pilatin_25 tarafından paylaşılan Kenan PİLATİN ve Hindli Alimin Rüyasindaki Kudüs Fatihi Türk konulu resim, 1 defa beğenilmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

HİNDLİ ALİMİN RÜYASINDAKİ KUDÜS FATİHİ, TÜRK DEVLET BAŞKANI
Üç yıl önceydi.
Ravza’da Diyobendi medresesine mensup Hindistan’lı bir muhaddisle ümmetin ahvaline dair konuşuyorduk.Söz Kudüs’e gelince Hindli alimin gözlerinde bir umut belirdi, bir müddet durdu, sonra şu rüyayı anlattı: “Rüyadayım..
Allah Rasulü’nün (s.a.v.) haber verdiği gibi (Buharî, Müslim) İsrail’le Müslümanlar arasında büyük bir harp zuhur etmiş, yer gök kıyamet gibi.Mağribten maşrıka kadar bütün Müslümanlar Kudüs’ün imdadına koşuyor.Ümmet, tek bir sancak altında toplanmış ve savaş tek bir karargahtan idare ediliyor. Ajanslardan İsrail’in hezimet haberleri yağıyor. Savaş devam ederken bir an kendimi Ravza’da buldum. Şurada bir yerde (eliyle gösteriyor) Hz. Ebu Bekir (radiyallahuanh) bir silah sandukasını üzerine oturmuş, yanına gelen uzun boylu birisine talimatlar veriyor. İslam donanması nereye çıkarma yapacak, uçaklar hangi noktaları vuracak, topçular hangi hedeflere atış yapacak.Yani bütün emirler Hz. Ebu Bekir’den (radiyallahuanh) çıkıyor. Yaklaşınca gördüm ki, Hz. Ebu Bekir’den aldığı talimatla cihadı yürüten Türkiye Devlet Başkanı…” Diyobendi alime bu rüyayı nasıl tevil ettiğini sorduğumda şunları söyledi: “Müslümanlar yakın bir gelecekte saflarını tevhid edecek, ardın da bir Osmanlı evladının kumandasında Kudüs’ü fethedecekler. O, ikinci Salahaddin olacak.” İhsan Şenocak
Hindli Alim’İn Rüyası

, Allah , HzMuhammed , İman , HzÖmer , HzEbubekir , SelahattinEyyubi , RecepTayyipErdoğan , MescidiAksa , İlkMescidimiz , Müslüman , Ümmet , Filistin , FreeQuds , Gazze , Ezan
, KudüsÜmmetinNamusudur
, KudüsÖzgürOlanaDek , Kudüs , Kıble , Namaz , Ezan , Şehadet , MescidiAksayaSahipCık

Bir Ayet: Nisa 73: Ve eğer Allah´tan size bir lütuf ve zafer erişecek olsa, sizinle kendisi arasında hiç sevgi yokmuş gibi, bu sefer de hiç şüphesiz şöyle diyecek: Ah ne olurdu, onlarla beraber olaydım da büyük murada ereydim.