Hz. MuhammedSonpeygamberSahihhadis

# # #
Tasavvufi Öğretiler Tasavvuf; her zaman o vakitte yapılması en iyi olan şeyle meşgul olmaktır.
tasavvufi_ogretiler tarafından paylaşılan Tasavvufi Öğretiler ve Hz. MuhammedSonpeygamberSahihhadis konulu resim, 3 defa beğenilmiş ve kez görüntülenmiştir.

, HzMuhammed , SonPeygamber , SahihHadis , Tasavvuf

Bir Ayet: Nisa 13 - İşte bütün bu hükümler, Allah´ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah´a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.